AKTUALNOŚCI

11

Lut
2021

Faktura korygująca wymaga potwierdzenia jej odbioru przez nabywcę, jeżeli jej skutkiem jest zmniejszenie podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku VAT.Forma takiego potwierdzenia nie została sprecyzowana w przepisach. W związku z tym potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę może zostać dokonane poprzez:list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, pisemne potwierdzenie otrzymania faktury korygującej (także przesłane pocztą elektroniczną), potwierdzenie odbioru korekty drogą faksową, podpisaną przez nabywcę kopię faktury korygującej wraz z datą odbioru.Potwierdzenie odbioru faktury korygującej zmniejszającej podstawę opodatkowania nie jest konieczne m.in. w przypadku eksportu towarów i wewnętrzwspólnotowej dostawy towarów, a także dostawy towarów i świadczenia usług, których miejsce opodatkowania znajduje się ...

09

Lut 2021

Działalność nierejestrowa to działalność wykonywana przez osobę fizyczną, która uzyskuje z niej przychód w wysokości nieprzekraczającej w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. - 1 050 zł). Osoba fizyczna prowadząca działalność nie musi rejestrować jej w CEIDG, jeżeli w czasie ostatnich 60 miesięcy nie prowadziła działalności gospodarczej lub jej wcześniejsza działalność została przed 30 kwietnia 2017 roku wykreślona z ewidencji przedsiębiorców.W większości przypadków działalność nierejestrowa może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT ze względu na wysokość sprzedaży. Wyjątki od tej zasady zostały zawarte w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.Osoba fizyczna prowadząca działalność zwolnioną z VAT ...

04

Lut 2021

Rozliczenie VAT w przypadku bezpłatnego nabycia terminala płatniczego

Podatnik ma prawo do odliczenia VAT w zakresie, w którym towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo to nie zależy od źródła, z jakiego nabycie towaru lub usługi zostało sfinansowane przez podatnika.Z tego względu odliczenie VAT od bezpłatnego nabycia terminala płatniczego następuje na zasadach ogólnych. Zgodnie z nimi podatnik może odliczyć VAT od wydatków na zakup terminala, jeśli będzie on służył do wykonywania czynności opodatkowanych. Jeżeli natomiast terminal będzie używany przy wykonywaniu czynności zwolnionych z VAT, to VAT od takiego wydatku odliczyć nie można. Napisała: Justyna Koziarska

03

Lut 2021

Zakup upominków a koszty podatkowe

Wydatki na upominki przekazywane w sposób masowy, czyli dostępne dla każdego zainteresowanego np. w czasie wydarzeń promocyjnych lub marketingowych mogą stanowić koszty podatkowe dla firmy jako wydatki na reklamę.Jeżeli jednak upominki adresowane są do wybranej grupy odbiorców, wydatki na nie należy traktować jako koszty reprezentacji, które nie mogą stanowić kosztów podatkowych.Podobnie traktowane są wydatki na alkohol. Według organów podatkowych należy uznać je za wydatki reprezentacyjne, które nie przyczyniają się do osiągnięcia przez firmę przychodów ani zabezpieczenia ich źródła.
Napisała: Justyna Koziarska

28

Sty 2021

Wydatki poniesione na organizację imprezy firmowej, w której udział biorą pracownicy oraz osoby im towarzyszące mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, jeśli zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania, czy też zabezpieczenia jego źródła. Sytuacja taka ma miejsce, gdy organizowana impreza ma na celu integrację pracowników, poprawę atmosfery w pracy, czy też relacji między pracownikami.Wydatki poniesione na organizację imprezy firmowej nie stanowią kosztu uzyskania przychodu w przypadku, gdy celem imprezy jest samo przebywanie ze sobą pracowników lub konsumpcja. Według organów podatkowych także wydatki na alkohol podawany podczas imprezy nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, ponieważ nie mają jednoznacznego związku z celem ...

25

Sty 2021

Zaliczki na PIT w 2018r

Od stycznia 2018r. podatnicy nie muszą płacić zaliczek na podatek dochodowy, jeżeli łączna kwota zaliczki nie przekroczy 1 000zł.Z ulgi tej mogą korzystać podatnicy, którzy wybrali podatkową księgę przychodów i rozchodów (ryczałtowcy nie mają takiej możliwości). Jeżeli w ciągu roku, Twoja łączna kwota zaliczek na podatek nie przekroczy 1000 zł, nie masz obowiązku uiszczania ich w urzędzie.Gdyby ktoś zdecydował się wpłacać każdą zaliczkę, jak robił to dotychczas - wszystko pozostaje bez zmian.Warto się na tym pochylić przy zamknięciu pierwszego półrocza 2018 roku. Tekst napisany na postawie "Biuletynu informacyjnego dla służb ekonomiczno-finansowych nr 3"

14

Sty 2021

Na zasadach ogólnych podatnikom przysługuje prawo odliczenia VAT od nabytych towarów i usług w wymiarze, w którym są one używane w celu realizacji czynności opodatkowanych.Wydatki poniesione na organizację imprezy firmowej wykazują pośredni związek z działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa, jeżeli celem takiej imprezy jest integracja zespołu pracowników, podniesienie ich motywacji do pracy, polepszenie atmosfery pracy, jak również polepszenie wizerunku firmy, reklama, czy też umocnienie relacji z kontrahentami. Z tego względu podatnik wykonujący czynności opodatkowane może odliczyć VAT z faktur dotyczących wydatków na organizację imprezy firmowej.Zgodnie z ustawą o VAT podatnik nie może jednak odliczyć VAT w związku z nabyciem usług noclegowych oraz ...

09

Lut 2018

Składki za styczeń 2018

W poniedziałek (12 luty) mija termin płacenia składek na ZUS w przypadku gdy nie ma zatrudnionych pracowników.Przelew dokonuje się na swój indywidualny numer konta (do sprawdzenia TU).W przypadku "dużego ZUS-u" przelew będzie opiewał na sumę 1232,16zł lub 1166,85zł jeżeli nie jest odprowadzana składka zdrowotna.W przypadku tzw. "małego ZUS-u" kwota przelewu będzie wynosić 520,10zł lub 504,66zł jeżeli ktoś zdecydował się nie opłacać składki chorobowej.

08

Lut 2018

e-zwolnienia od lipca 2018

Od 1 lipca znikną tradycyjne papierowe zwolnienia lekarskie zwane potocznie L4.Aby móc odbierać zwolnienia lekarskie trzeba mieć założony profil na PUE. Elektroniczne zwolnienie wprost od lekarza trafia do pracodawcy, pomijając kłopotliwą sprawę dostarczenia.Jest to duże ułatwienie dla obu stron.

05

Lut 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Od tego miesiąca rusza obowiązkowa wysyłka Jednolitego Pliku Kontrolnego.Niezależnie od wybranego terminu składania deklaracji VAT (miesiąc, kwartał) JPK musi być wysyłane do urzędu do 25. dnia każdego miesiąca.JPK ma uszczelnić system i zapobiec wyłudzeniom VAT.

18

Sty 2018

Składki na ZUS 2018

W końcu znane są wysokość wszystkich składek które będzie odprowadzał pracodawca w swoim imieniu.Składki dla nowych przedsiębiorców:skł. emerytalna: 122,98zł skł. rentowa: 50,40zł skł. chorobowa (dobrowolna): 15,44zł skł. wypadkowa: 11,34zł skł. zdrowotna: 319,94zł (wzrost o 22,66zł!)razem z chorobowym: 520,10złrazem bez chorobowego: 504,66złPozostali przedsiębiorcy ("duży ZUS"):skł. emerytalna: 520,36zł skł. rentowa: 213,26zł skł. chorobowa (dobrowolna): 65,31zł skł. wypadkowa: 47,98zł skł. na Fundusz Pracy: 65,31zł skł. zdrowotna: 319,94zł (wzrost o 22,66!)razem z chorobowym: 1232,16złrazem bez chorobowego: 1166,85zł Przypominamy, że składki opłaca się na swoje indywidualne konto jednym przelewem.

12

Sty 2018

Dokument sprzedażowy – Faktura VAT Gdy uda nam się wykonać pierwszą usługę lub sprzedać pierwszy towar jestem zobowiązani do zewidencjonowania go. Gdy naszym odbiorcą była inna należy wtedy wystawić fakturę VAT Na samym początku nie ma konieczności kupowania wielkiego programu do fakturowania – wystarczy program do pisania dokumentów lub tworzenia arkuszy kalkulacyjnych. Ważne jest by przy tworzeniu faktur stosować ciągłość numeracji, nie zostawiając nigdzie luk. Dokument dodatkowo musi zawierać: nasze dane dane kontrahenta datę wystawienia i datę sprzedaży nazwę („Faktura VAT”) nazwę towaru lub usługi cenę jednostkową ilość stawka podatku...

09

Sty 2018

Sklepy zamknięte w niedziele

Od 1 marca 2018 sklepy będą otwarte w tylko dwie niedziele w miesiącu: pierwszą i ostatnią. W 2019 roku będzie to już tylko jedna niedziela, a w 2020r. sklepy będą całkowicie zamknięte.Zakaz handlu nie będzie obowiązywał na stacjach kolejowych i stacjach paliw. Wyłączone z ustawy zostają również piekarnie, cukiernie oraz lodziarnie. Zakaz nie obejmie również aptek, kwiaciarni, stoisk z dewocjonaliami oraz stosik z pamiątkami, zniczami lub kwiatami.

08

Sty 2018

W obecnych czasach i cenach na rynku nieruchomości własne "M4" czy służbowe, czy prywatne to często luksus.Przy rejestracji działalności należy podać adres prowadzenia firmy. Nie każdy wynajmujący zgadza się na taką opcję. Ratunkiem wtedy może zostać wirtualne biuro.Jest to udostępniony adres, który za opłatą (znacznie mniejszą niż lokal) można wynająć.Jakie usługi może udostępniać wirtualne biuro?rejestracje podmiotów w CEIDG, KRS, US, ZUS, GUS odbiór telefonów, faksów odbiór i informowanie o korespondencji przechowywanie dokumentacji wynajem biurka, sali konferencyjnej wynajem sprzętu komputerowego i biurowego wsparcie księgowe, informatyczne i prawne założenie rachunku bankowego wyrabianie pieczątekJakie są zalety? Niższe koszty wynajmu pracownik wirtualnego ...

05

Sty 2018

Koszty pracodawcy przy minimalnym wynagrodzeniu

Od 1 stycznia 2018r wzrosła płaca minimalna brutto do 2100zł.W takim wypadku pensja netto będzie wynosić ok. 1530 zł.Od takiego wynagrodzenia pracodawca opłaci następujące składki:składka społeczna, emerytalna i rentowa w łącznej wysokości 379,26zł składkę na Fundusz Pracy w wysokość 51,45zł składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 2,10 zł,co daje łącznie 432,81zł.W takim wypadku koszt zatrudnienia pracownika wynosi 2532,81zł

04

Sty 2018

e-Składka po raz pierwszy dla właścicieli

Od 1 stycznia 2018r. zmienił się sposób opłacania składek ZUS.Zamiast trzech lub czterech osobnych przelewów, od teraz każdy przedsiębiorca będzie wykonywał jeden: łączną sumę na swój indywidualny numer konta.Już 10 stycznia mija termin płatności składek ZUS za przedsiębiorstwa, które nie zatrudniają pracowników.Wysokość składki:a) duży ZUS:z ubezpieczeniem chorobowym: 1 172,56zł bez ubezpieczenia chorobowego: 1 109,89złb) ZUS preferencyjnyz ubezpieczeniem chorobowym: 487,90zł bez ubezpieczenia chorobowego: 473,20zł

03

Sty 2018

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę

W roku 2018 mamy tylko jeden taki przypadek - święto Trzech Króli.W takim przypadku jeśli czas pracy wyznaczony jest w pięciodniowym tygodniu pracy (poniedziałek - piątek) 8 godzin dziennie pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny. Powoduje on obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin. Dzień wolny jest do wykorzystania do końca danego okresu rozliczeniowego.Pracodawca może wyznaczyć jeden wspólny dzień dla wszystkich pracowników, ale nie jest to obowiązkiem.

04

Sty 2017

Na początku drogi biznesowej klienci często mylą podatek dochodowy i podatek VAT Formy prowadzenia działalności są związane z podatkiem dochodowym.Podatnicy maja w tym zakresie szerokie pole manewru.Zaczniemy od Ryczałtu Ewidencjonowanego.Jest to najprostsza po karcie podatkowej forma rozliczania się z podatku dochodowego.Można z niej skorzystać wybierając tą formę na formularzu CIDG lub jeśli już prowadzimy działalność, to możemy przejść na ryczałt do 20 stycznia każdego roku.Nie każdy przedsiębiorca może rozliczać się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Wyłączone z ryczałtu są:działalność prowadzenia aptek, działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów), działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych ...

23

Gru 2016

Dofinansowanie Założenie działalności gospodarczej to nie tylko podejście do jednego okienka i wypisanie formularz. To spory wkład finansowy i fizyczny. Aby firma odniosła sukces należy zakasać rękawy i w 100% się zaangażować. W zależności od branży na jaką się decydujemy będziemy potrzebować wkładu własnego. Pod wkładem własnym mam na myśli, w zależności od branży, różnej wysokości kwoty środków finansowania naszego startu.Warto rozejrzeć się na rynku, jakiego rodzaju pomoce są dostępne i jakie dotyczą naszej branży. Powiatowy Urząd Pracy wspiera od kilku lat osoby bezrobotne zakładające działalność kwotą do 20 tysięcy złotych, na zakup głównie środków trwałych. Wydaje się to spora kwota...

16

Gru 2016

Miejsce prowadzenia działalności Dobór miejsca prowadzenia działalności jest bardzo ważny z wielu powodów, a ma to duży związek z branżą z jaką się zwiążemy.Wybór wiąże się z miejscem rejestracji działalności gospodarczej. Z doświadczenia wiem, że powinno być to miejsce, gdzie będziemy często przebywać. Jeśli działalność zarejestrujemy w miejscu zamieszkania, a przebywać będziemy w miejscu prowadzenia działalności, to korespondencja i potencjalni klienci nie trafią do nas bezpośrednio. Awizo z poleconymi listami często nie zostaje odebrane. Nowe firmy muszą nastawić się na ciągłą pracę i trzeba ułatwić sobie życie, więc po co odbierać awizo ze skrzynki i odwiedzać pocztę, jak listonosz przyjdzie z ...

08

Gru 2016

Konto bankoweZakładamy, że to nic ważnego, każdy już je ma i nie trzeba nic więcej, a jednak jak to mówią: "diabeł tkwi w szczegółach". Dobór odpowiedniego banku wiąże się z szybkimi reakcjami od strony dofinansowań, miesięcznych prowizji, intuicyjnej strony, możliwości zdalnej obsługi ze strony i prześwietlaniem przez Urząd Skarbowy.Banki konkurują między sobą o każdego klienta. Firmy są dla tych instytucji dobrym klientem. Czym sugerować się w doborze odpowiedniego banku i konta?Jeśli nasza działalność opiera się na częstych wizytach, to trzeba wziąć pod uwagę dojazd do banku i szybkość obsługi. Co prawda jeśli mamy sklep, możemy podpisać umowę z firmą ochroniarską, ...

08

Gru 2016

Nazwa Już masz! To jest to! Przepis na sukces. Ala co zrobić formalnie, by firma funkcjonowała legalnie? Gdzie się udać i od czego zacząć?Najważniejszy jest pomysł, chęć i odwaga. Zakładamy, że to już masz.Bez względu w jaką branżę idziemy musimy zdawać sobie sprawę, że nie jesteśmy sami - jest konkurencja. Dla rynku jest to zdrowe, dla nas jako nowego gracza wymusza wyróżnienia się, zaangażowania i sporo wysiłku by się przebić. Konkurencja podnosi jakość i sumienność sprzedawców. W dzisiejszych czasach nie możemy nastawiać się na jednorazowy strzał, lecz na chęć długotrwałej współpracy. Musimy klienta związać ze swoja marką, rozkochać go w swoich ...
Przewiń do góry