Default image

admin

Podatek od sprzedaży nieruchomości niebędącej środkiem trwałym

Sprzedaż składnika majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej stanowi przychód z tej działalności. Zakupiona prywatnie nieruchomość nie była wprowadzona do ewidencji, jako środek trwały, ani nie dokonywano odpisów amortyzacyjnych, ale była ona wykorzystywana w ramach działalności gospodarczej. W tej sytuacji nie…

Obowiązek rozliczenia składki zdrowotnej za rok 2022

Obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej ciąży na płatnikach składek, którzy w 2022 roku stosowali jedną z następujących form opodatkowania działalności gospodarczej: skala podatkowa, podatek liniowy oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Obowiązek dotyczy również przedsiębiorców, którzy zawiesili wykonywanie jednoosobowej działalności gospodarczej.…

Wniosek o umorzenie odsetek podatkowych

Podatnik na prawo wnioskować o umorzenie odsetek podatkowych za zwłokę od zaległości podatkowych bez umarzania samych zaległości podatkowych. Jednak aby uzyskać pozytywną decyzję w tej sprawie, musi on odpowiednio umotywować swój wniosek i poprzeć go dowodami. Mogą być nimi: zaświadczenie…

Nowa usługa w e-urzędzie skarbowym

Na stronie www.gov.pl/we/finanse pojawiła się nowa usługa w E-Urzędzie Skarbowym polegająca na możliwości przeglądania, pobierania i drukowania złożonych elektronicznie deklaracji. Podatnicy mają teraz dostęp do deklaracji składanych od 2019 roku. Są to m.in.: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PCC-3. Resort poinformował…

Ostatnia szansa na złożenie deklaracji PIT!

Obowiązkiem każdego podatnika jest wywiązanie się ze złożenia zeznania rocznego w ustawowych terminach. Termin składania deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 upływa 30 kwietnia 2023 roku. Należy to zrobić najpóźniej do 2 maja 2023 roku, ponieważ 30 kwietnia 2023 r. wypada…

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składamy w imieniu własnym oraz współpracowników Blu-eM najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych Świąt w atmosferze rodzinnego ciepła. W tym wyjątkowym czasie życzymy Państwu, abyście mogli cieszyć się z sukcesów, jakie osiągacie dzięki Waszej ciężkiej pracy. Niech…

Prowadzenie działalności nierejestrowej

Działalnością gospodarczą nazywamy zorganizowaną działalność o charakterze zarobkowym, prowadzoną w sposób ciągły i we własnym imieniu. W myśl przepisów Prawa przedsiębiorców działalność nierejestrowa nie stanowi działalności gospodarczej, z uwagi na limit przychodów wynoszący odpowiednio:• 1.745 zł od stycznia do czerwca…

Zmiana czasu podczas pracy a wynagrodzenie

Zmiana czasu z zimowego na letni nastąpi 26 marca 2023 roku. W związku z tym pracownicy zatrudnieni na nocnej zmianie przepracują jedną godzinę mniej, niż wskazuje obowiązujący ich wymiar czasu pracy. Pracodawca jednak musi zapłacić wynagrodzenie pracownikowi za taką liczbę…