Default image

admin

Nowe zmiany w lipcu

Rada Ministrów 22 kwietnia 2022 przyjęła projekt ustawy, który przewiduje, że od 01 lipca 2022 będzie obowiązywała 12% stawka podatku PIT w pierwszym przedziale skali podatkowej. Wprowadzona ustawa przewiduje likwidację ulgi dla klasy średniej. Z projektu wynika również, że przedsiębiorcy…

Karta podarunkowa a przychód pracownika

Przekazywane pracownikom karty nazywane upominkowymi lub prezentowymi to karty tzw. przedpłacone. Są one elektronicznymi instrumentami płatniczymi, które na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią świadczenia o charakterze pieniężnym. Jeśli są forma gratyfikacji za pracę, to ich wartość powoduje powstanie…

Zmiany w kodeksie spółek handlowych

13 października 2022 wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych. Dotyczy ona zmian w funkcjonowaniu grup spółek. Z nowej definicji grup spółek wynika, iż grupa taka ma kierować się wspólną strategią w celu realizacji wspólnego interesu. Owa wspólna strategia ma…

Światowy dzień grafika

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Grafika Z tej okazji życzymy wszystkim Grafikom, klientom z tej branży i współpracownikom otwartości umysłu na piękny otaczający nas świat jak i na nowe technologie. By nasze wizje jako klientów były dla Was łatwe do stworzenia w…

Nowoczesne rozwiązania w Blu-eM Księgowość

Dla księgowych brak nowoczesnych rozwiązań wiązałby się z brakiem konkurencyjności i brakiem klientów. Blu-eM Księgowość posiada wiele rozwiązań które ułatwiają prace pracownikom oraz naszym kontrahentom. Od samego początku jest z nami system do skanowania, który umożliwia klientowi skan dokumentów bez…

Zatrudnienie obywatela Ukrainy

Dziś pracodawcy bez zbędnych formalności mogą zatrudnić pracowników pochodzących z Ukrainy. Jedynym obowiązkiem polskiego pracodawcy jest powiadomienie w terminie 14 dni od podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy Powiatowego Urzędu Pracy. Dokonać tego można za pośrednictwem systemu elektronicznego: praca.gov.pl . Zawiadomienie…

PIP będzie kontrolować wdrożenie PPK

Państwowa Inspekcja Pracy ma uprawnienia do przeprowadzenia kontroli podmiotów zatrudniających w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 21. W 2022 r. kontrole mają być prowadzone w stosunku do wszystkich…

Danina solidarnościowa

Danina solidarnościowa to podatek służący wsparciu osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów wprowadzony w 2019 r. Już wkrótce osoby fizyczne, które uzyskały dochody o wartościprzewyższającej 1.000.000 zł w ciągu roku podatkowym, będą zobowiązane uiścić daninę solidarnościową (danina wynosi 4% nadwyżki ponad…

Powołanie nowy tytuł do składki zdrowotnej

Za sprawą przepisów Polskiego Ładu od 01 stycznia 2022 roku do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej zastał wprowadzony nowy tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Od tego dnia ubezpieczeniem zdrowotnym zostały objęte osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania,…