Badania kontrolne a kwarantanna i izolacja

Przebywając w izolacji przez okres powyżej 30 dni, nie wykonując w tym czasie pracy zdalnej, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim.

Jeśli mimo izolacji pracownik byłby w stanie świadczyć pracę, w takim wypadku nie ma obowiązku wykonania dodatkowych badań kontrolnych.

Gdy taka sama sytuacja ma miejsce w pracownika będącego jedynie na kwarantannie – nie został zakażony, jedynie przebywa w odosobnieniu przez narażenie na zakażenie – w żadnym wypadku nie podlega on obowiązkowym dodatkowym badaniom kontrolnym, niezależnie czy w tym czasie świadczył pracę zdalną czy nie

Potrzebujesz księgowego? Skontaktuj się z nami!
biuro@blu-em.pl
+48 575 909 002
https://blu-em.pl/