Kategoria News

Zdalna praca a koszt firmy

Jeśli pracownik świadczy pracę zdalnie, pracodawca może uwzględnić w kosztach prowadzonej działalności kwot rekompensat wypłaconych pracownikom, którzy wykonują pracę zdalną związaną z podwyższonymi kosztami wykonywania pracy w miejscu zamieszkania, zapewnieniem materiałów i narzędzi do jej świadczenia. Wynika to z przepisów…

Wytyczne dla organizatorów kolonii i obozów

Organizatorzy letnich wypoczynków naszych pociech muszą zgłaszać zorganizowany wypoczynek do bazy prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz przestrzegać nałożonych wytycznych dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Organizacja takiego wypoczynku jest możliwa w reżimie sanitarnym: Dzieci biorące udział w…

Urlop wypoczynkowy

Zbliża się okres wakacyjny! Zarówno dla pracodawców jak i pracowników kojarzy się on z urlopami. Dlatego dziś kilka słów o urlopach! Art. 14 Kodeksu pracy zapewnia pracownikowi prawo do urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z art 152 pracownikowi przysługuje coroczny, płatny i…

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

30.06.2021 jest w tym roku ostatecznym dniem: zamknięcia ksiąg rachunkowych, sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok, podpisania sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz sporządzenia sprawozdania z działalności za 2020 rok. Terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej za 2020 zostały w tym roku…

Światowy dzień walki z pustynnieniem i suszą

W nawiązaniu do zbliżającego się święta, kilka słów jak polskie prawo walczy w Suszą Podatek od deszczu obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2018 r. i jest to opłata ponoszona za tzw. zmniejszenie naturalnej retencji wód opadowych i roztopowych. Obowiązuje…

Światowy dzień krwiodawcy 14.06.2021

14.06.2021 obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy! Święto to dedykowane jest dawcom krwi. Obchodzimy je w dzień narodzin Karla Landsteinera, który w 1901 odkrył grupy krwi – za co w roku 1930 otrzymał nagrodę Nobla. Krwi nie da się wyprodukować, dlatego zachęcamy…

Limit wystawianych umów! Co oznacza 33 i 3?

Jeśli zatrudniasz kogoś na umowę o pracę na czas określony to obowiązują Cię tzw. limity. A mianowicie, liczba takich umów nie może przekroczyć 3, zaś łączny okres ich trwania nie będzie dłuższy niż 33 miesiące! Jeśli pracownik nie otrzymał od…

Bonusy dla EKO – Firmy!

Każdy z nas lubi bonusy, szczególnie w formie gotówki lub przelewu! Ministerstwo Środowiska przypomina o wyjątkowych obniżkach, jakie wiążą się ze wsparciem dla chroniących środowisko. Oto kilka z takich ofert: Wymiana pieców – Termomodernizacja jest jednym z największych bonusów jakie…

Badania kontrolne a kwarantanna i izolacja

Przebywając w izolacji przez okres powyżej 30 dni, nie wykonując w tym czasie pracy zdalnej, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim. Jeśli mimo izolacji pracownik byłby w stanie świadczyć pracę, w takim wypadku nie ma obowiązku wykonania dodatkowych badań kontrolnych. Gdy…