Kategoria Uncategorized

Składka zdrowotna za grudzień

Polski Ład a składka zdrowotna za grudzień  Obliczając w trakcie roku podatkowego zaliczkę na podatek dochodowy za dany miesiąc, przedsiębiorca obniża ją o kwotę zapłaconej składki zdrowotnej. Z nowym rokiem w wyniku wejścia w życie przepisów Polskiego Ładu nastąpi likwidacja…

Karnety sportowe dla pracowników

Coraz częściej firmy finansują w całości lub w części pracownikom np. karnety na zajęcia sportowe!😊 Po stronie pracowników rodzi to przychód ze stosunku pracy. Przychód taki może korzystać ze zwolnienia od podatku wówczas, gdy ma określone źródło finansowania oraz wartość.…

Prezenty o małej wartości

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia przedsiębiorcy chętnie obdarowują swoich kontrahentów reklamowymi upominkami, takimi jak kalendarze, kubki, długopisy 🙂 W przypadku podarunków o małej wartości, tj. 200 zł mających znamiona promocji lub reklamy (posiadające logo lub inne znaki rozpoznawcze przedsiębiorcy),…

Europejski tydzień redukcji odpadów

Obecnie obchodzimy Europejski Tydzień Redukcji Odpadów! 😊 Celem tego dnia jest podnoszenie świadomości zrównoważonego gospodarowania odpadami. Główne hasła inicjatywy to: redukcja, recykling i ponowne wykorzystanie. Segregowanie odpadów i ich dalszy recykling jest przedmiotem wielu kampanii społecznych i reklamowych. Bycie Pro eko…

Światowy dzień bez długu

Dziś obchodzimy Światowy Dzień bez Długu. Celem Dnia jest zwrócenie uwagi społecznej na zarządzanie budżetem 🙂 Według badań 50% Polaków żyje na kredyt a połowa respondentów deklaruje problemy w spłacie zadłużenia. Poziom oszczędności rośnie wraz z wykształceniem. Odpowiednia wiedza finansowa i…

Znamy limity księgowe i podatkowe na 2022 rok

Limity w ustawach o podatku dochodowym i rachunkowości wyrażone są w walucie euro i przeliczane po średnim Kursie NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy W efekcie limit w 2022 r. status małego podatnika będzie przysługiwała podatnikowi,…

Tydzień mediacji

21.10.2021 przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji☺ Celem tego dnia jest propagowanie i wspieranie pokojowych metod rozwiązywania konfliktów. Mediatorem może być osoba o wiedzy teoretycznej i psychologicznej. Mediator musi zachować postawę neutralną i bezstronną.W obchodach uczestniczą sądy, ośrodki mediacji, kancelarie prawne i…

Polski ład a koszty z nieruchomości mieszkalnej

Obecnie odpisy amortyzacyjne od nieruchomości stanowią firmowe środki trwałe podlegające rozliczeniu w firmowych kosztach podatkowych 🙂 U osób fizycznych odpłatne zbycie nieruchomości w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej, jak i po wycofaniu z niej, nie podlega opodatkowaniu w ramach firmy. Przychody z…

Likwidacja podzielnej płatności

Od 1 lipca 2021 r. zlikwidowano obowiązek oznaczania w JPK_VAT transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielnej płatności (dotyczy to zarówno sprzedawców, jak i nabywców). Pozostałe regulacje dotyczące mechanizmu podzielnej płatności pozostały niezmienione ☺ Potrzebujesz księgowego? Skontaktuj się z nami!📨 biuro@blu-em.pl☎ +48 575 909 002🌐 

Dzień chłopaka

Z okazji Dnia Chłopaka składamy najlepsze życzenia, dużo radości, uśmiechu na każdy dzień. Pomyślności, spełnienia marzeń. Samych dobrych wyborów oraz determinacji do działania!😊 Potrzebujesz księgowego? Skontaktuj się z nami!📨 biuro@blu-em.pl☎ +48 575 909 002🌐