Kategoria Uncategorized

Międzynarodowy dzień bez samochodu

Dziś obchodzimy Pierwszy Dzień Jesieni oraz Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu! Z tej okazji kilka słów o Programie „Mój Elektryk”. Wszedł on życie 12 lipca 2021 r. Na dopłaty do samochodów elektrycznych przeznaczono 500 mln zł. Program skierowany jest zarówno do…

Dzień programisty

13 września obchodzimy Dzień Programisty! Z tej okazji wspomnimy o uldze dla Programistów. IP Box to opodatkowanie dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów lub usług wytwarzanych w oparciu o prawo własności intelektualnej. Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Preferencyjna stawka…

Wniosek o dobry start

Od 1 lipca 2021 r. można składać wnioski o świadczenie na tzw „dobry start”. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie m.in. za pośrednictwem PUE ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia  Aby otrzymać świadczenie na obecny rok szkolny 2021/20222 wniosek można złożyć…

Księgowy, czyli kto?

Księgowy, czyli kto? 🤔 To osoby które wykonują pracę związaną z księgowością, podatkami i kadrami, są zatrudniane na stanowiskach służbowych pod różnymi nazwami i mają zróżnicowany zakres obowiązków. Jakie są oczekiwania przedsiębiorców wobec księgowych? Zdecydowanie coraz wyższe. Oczekuje się, że wyjaśni…

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Z dniem 31 lipca 2021 r. rozszerzony został katalog instytucji obowiązanych (IO). Muszą one wdrożyć i realizować specjalne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy 🙂 Obecnie do IO zaliczani są m.in. doradcy podatkowi, biegli rewidenci czy podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia…

Centralna ewidencja

Z dniem 1 lipca 2021 roku rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) 🙂 Ma on na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło…

Dzień skarbowości

31.07.2021 obchodzimy Dzień Skarbowości!  Działa nowy Portal Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych za pomocą którego można przesłać m.in. zgłoszenie Intrastat,👉 zarejestrować firmę na PUESC i w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych oraz otrzymać nr EORI i RWX,👉 powiązać się z firmą , aby wysyłać zgłoszenia,…

Dzień bezpiecznego kierowcy

25.07.2021 obchodzimy Dzień Bezpiecznego Kierowcy dlatego przypominamy, iż1 czerwca 2021 roku w życie weszła nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, która przyniosła spore zmiany dla kierowców i ma – przynajmniej w teorii – zwiększyć ochronę pieszych 🙂 Na kierowcę nałożono nowe…

Styl „EKO-BIURO” jak i po co?

W dzisiejszych czasach wszędzie słyszymy „eko”. Co to jednak oznacza w kontekście polityki firmy? Między innymi: edukacja pracowników w zakresie ochrony środowiska, energooszczędne oświetlenie, światło sterowane czujnikami ruchu, elektroniczny obieg dokumentów (w siedzibie firm i poza nią). Przedstawione tu rozwiązania…