Czy składać zawiadomienie o zmianie w 2022 roku ewidencji księgowej?

W związku ze zmianami od 1 stycznia 2022 r., osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przychody za 2021 r. wyniosły 9.188.200 zł lub więcej, nie są zobowiązane do informowania urzędu skarbowego o tym fakcie.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na własne ryzyko oraz wspólnicy spółek cywilnych powinni zaktualizować dane dotyczące rodzaju prowadzonego dokumentacji rachunkowej poprzez CEIDG.

Spółki jawne i partnerskie nie zgłaszają takiego zawiadomienia.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na własny rachunek oraz spółki jawne i partnerskie po przekroczeniu kwoty 9.188.200 zł za 2021 r. z tytułu przychodu, są zobligowane do złożenia sprawozdania finansowego. Przedsiębiorcy bezpośrednio do urzędu skarbowego, spółki jawne i partnerskie poprzez KRS.

Może się zdarzyć, że osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie zechcą prowadzić księgi rachunkowe, mimo że ich przychód nie przekroczył kwoty ustawowej kwoty, w takim przypadku są zobligowani o poinformowaniu o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Przedsiębiorcy działający na własny rachunek w takim przypadku będą składać sprawozdanie finansowe za 2022 r. do urzędu skarbowego, a spółki jawne i partnerskie do KRS.

Potrzebujesz księgowego? Skontaktuj się z nami!
📨 biuro@blu-em.pl
☎ +48 575 909 002
🌐https://blu-em.pl/