Danina solidarnościowa

Danina solidarnościowa to podatek służący wsparciu osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów wprowadzony w 2019 r. Już wkrótce osoby fizyczne, które uzyskały dochody o wartości
przewyższającej 1.000.000 zł w ciągu roku podatkowym, będą zobowiązane uiścić daninę solidarnościową (danina wynosi 4% nadwyżki ponad tę kwotę). Podatek ten jest uregulowany w
rozdziale 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z ustawą podatek ten oblicza się na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, ust. 9 i ust. 9A, art. 30b, art. 30c i art. 30f. W związku z tym istotne są dochody, które wykazywane są w zeznaniach rocznych: PIT-40a, PIT-36,
PIT-37, z niektórych zysków kapitałowych w zeznaniu PIT-38, z działalności gospodarczej
opodatkowanej stawką liniową PIT-36L, podatek dochodowy 19% w zeznaniu PIT-CFC. Dochody
poza zakresem daniny są określone w art. 30h ust. 2 ustawy i podatku dochodowym od osób
fizycznych.