Darowizny odliczenia od podatku

W dzisiejszych czasach niesienie pomocy płynie z głębi serca i jest odruchem naturalnym. Przekazując darowiznę, firmy muszą wiedzieć o wielu kwestiach. Jeśli wpłacamy darowiznę organizacjom pożytku publicznego, kultu religijnego lub 1% swojego podatku wówczas możemy odliczyć odpowiednią wartość w zeznaniu rocznym.

Jeśli przekazujemy towary i wyroby wyprodukowane lub nabyte przez nasze firmy, to koszt ich nabycia nie będzie dla nas kosztem, jeśli darowizna zostanie przekazana osobom lub organizacjom spoza listy organizacji OPP.

Mówi nam o tym Art. 16.: Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, z tym że kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje;

Ustawa daje nam jeszcze furtkę, odsyłając do art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dlatego warto wiedzieć, komu przekazujemy dary, by ewentualnie Urząd Skarbowy nie zakwestionował kosztu ich wytworzenia lub nabycia.