Dzień skarbowości

31.07.2021 obchodzimy Dzień Skarbowości! 

Działa nowy Portal Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych za pomocą którego można przesłać m.in. zgłoszenie Intrastat,
👉 zarejestrować firmę na PUESC i w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych oraz otrzymać nr EORI i RWX,
👉 powiązać się z firmą , aby wysyłać zgłoszenia, deklaracje i inne dokumenty do systemów informatycznych,
👉 złożyć upoważnienie w formie e-dokumentu,
przeglądać wysłane i odebrane wnioski i dokumenty dotyczące rejestracji i aktualizacji danych.

Wszystkim urzędnikom Skarbowości i sobie życzymy przejrzystych przepisów prawnych oraz przesyłamy podziękowania za trud i ciężką pracę dla dobra lokalnej społeczności. Służba publiczna nie zawsze bywa zadaniem łatwym. Potrzeba wiele cierpliwości i zrozumienia, by sprostać oczekiwaniom podatników i pogodzić je z obowiązującym prawem.

Nie każdy wie, że nasza Skarbowość posiada swoją fundację, której siedziba jest w Bydgoszczy a zrzesza urzędników z całej Polski. Celem fundacji jest „niesienie pomocy na rzecz ogółu osób potrzebujących, chorych, niepełnosprawnych” oraz „niesienie pomocy charytatywnej bądź udzielanie innej formy wsparcia w szczególnych przypadkach losowych, a także umacnianie więzi środowiskowych między pracownikami skarbowości a społeczeństwem.”

Zespół Blu-em Księgowość zachęca do odwiedzenia strony: http://www.xn--fundacjaskarbowoci-mod.pl/ 

Potrzebujesz księgowego? Skontaktuj się z nami!
📨 biuro@blu-em.pl
☎ +48 575 909 002
🌐 https://blu-em.pl/