Dzień służby zdrowia a uproszczone zasady wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty

10 kwietnia obchodzimy Dzień Służby Zdrowia i choć w mediach pandemia ucichła to nadal jest wśród nas, dlatego składamy naszym bohaterom podziękowania i życzenia zdrowia, wytrwałości w walce z niewidocznym wrogiem.

W związku z obecną sytuacją geopolityczną obywatele Ukrainy, którzy uzyskali kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty mogą wykonywać zawód na terytorium RP .

Osoba taka musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych, jej stan zdrowia pozwalać na wykonywanie zawodu, posiadać stosowny dokument, tzn. dyplom lekarza lub lekarza dentysty.

Nie musi składać oświadczenia o znajomości języka ani odbywać szkolenia specjalistycznego jak do tej pory. Zawód może być wykonywany jedynie w podmiotach leczniczych i zgłoszony w terminie 7 dni do Ministra Zdrowia.