Fotowoltaika w rozliczeniu rocznym

Rozliczając podatek dochodowy za rok poprzedni warto skorzystać z ulg, które przysługują nam za wykonanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, których jesteśmy właścicielem bądź współwłaścicielem.

W skład takiej ulgi wchodzą wszelkie modernizacje, wymiany oraz nowe inwestycje przyczyniające się do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Suma podlegająca uldze nie może przekroczyć łącznej kwoty 53 000 zł ze wszystkich inwestycji właściciela.

Aby mieć prawo do odliczenia ulgi termomodernizacyjnej trzeba spełnić pewne warunki:

  • Wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT,
  • kwota poniesionego kosztu nie może być dofinansowana ze środków NFOŚiGW lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska gospodarki wodnej, w takim przypadku,
  • uwzględniana jest kwota poniesiona ze środków własnych,
  • koszt przedsięwzięcia nie został zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodu,
  • czynności termomodernizacyjne zostały zakończone maksymalnie 3 lata po poniesieniu pierwszego wydatku.

Potrzebujesz księgowego? Skontaktuj się z nami!
biuro@blu-em.pl
+48 575 909 002
https://blu-em.pl/