Inwentaryzacja nawet od 1 października 2020

Jednostki, które jako rok obrotowy przyjęły rok kalendarzowy, mogą od 1 października 2020 r. rozpocząć inwentaryzację niektórych składników aktywów odnoszącą się do 2020 roku.

Zadaniem inwentaryzacji jest wykrycie ewentualnych różnic, jakie pojawiły się pomiędzy stanem księgowym a stanem faktycznym. Każda jednostka, która prowadzi księgo rachunkowe, jest zobligowana dokonać według stanu na koniec roku obrotowego inwentaryzacji aktywów i pasywów.

Ze względu na spiętrzenie na dzień 31 grudnia prac księgowych dotyczących zamknięcia roku obrotowego w ustawie o rachunkowości przewidziano możliwość rozpoczęcia inwentaryzacji niektórych składników aktywów nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończenia do 15. dnia roku następnego.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!
biuro@blu-em.pl
+48 525 22 22 50
https://blu-em.pl/