Karnety sportowe dla pracowników

Coraz częściej firmy finansują w całości lub w części pracownikom np. karnety na zajęcia sportowe!😊

Po stronie pracowników rodzi to przychód ze stosunku pracy. Przychód taki może korzystać ze zwolnienia od podatku wówczas, gdy ma określone źródło finansowania oraz wartość. Gdy wartość świadczenia łącznie z innymi świadczeniami pieniężnymi nie przekroczy w latach 2020-2021 kwoty 2000 zł i gdy równocześnie całość została sfinansowana ze środków ZFŚS.

Jeśli chodzi o ujęcie w kosztach podatkowych przekazanych pracownikom wartości karnetów to przy obciążeniu mini kosztów podatkowych należy uwzględnić art.12 ust.1 pkt 42 ustawy o pdof i art. 16 ust.1 pkt 45 ustawy o pdop (Nie uważa się za koszty podatkowe wydatków pracodawcy na działalność socjalną). Natomiast gdy pracodawca przydziela pracownikom karnety o równej wartości bez stosowania kryterium socjalnego wówczas może obciążyć koszty uzyskania przychodu o wartość ich zakupu.

Potrzebujesz księgowego? Skontaktuj się z nami!
📨 biuro@blu-em.pl
☎ +48 575 909 002
🌐 https://blu-em.pl/