Karta podarunkowa a przychód pracownika

Przekazywane pracownikom karty nazywane upominkowymi lub prezentowymi to karty tzw. przedpłacone. Są one elektronicznymi instrumentami płatniczymi, które na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią świadczenia o charakterze pieniężnym. Jeśli są forma gratyfikacji za pracę, to ich wartość powoduje powstanie przychodu ze stosunku pracy. Karty takie należy jednak odróżnić od kart wręczonych pracownikom jako okazjonalny podarunek związany z istotnymi w ich życiu wydarzeniami np. ślub lub narodziny dziecka. Tego typu karty stanowią według przepisów darowizny wyłączenie z opodatkowania podatkiem dochodowym.