Koszty uzyskania przychodów w przypadku wydatków na imprezę jubileuszową

Wydatki poniesione na organizację imprezy firmowej, w której udział biorą pracownicy oraz osoby im towarzyszące mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, jeśli zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania, czy też zabezpieczenia jego źródła. Sytuacja taka ma miejsce, gdy organizowana impreza ma na celu integrację pracowników, poprawę atmosfery w pracy, czy też relacji między pracownikami.

Wydatki poniesione na organizację imprezy firmowej nie stanowią kosztu uzyskania przychodu w przypadku, gdy celem imprezy jest samo przebywanie ze sobą pracowników lub konsumpcja. Według organów podatkowych także wydatki na alkohol podawany podczas imprezy nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, ponieważ nie mają jednoznacznego związku z celem całej imprezy (np. integracją pracowników).

Jeżeli impreza firmowa organizowana jest z udziałem kontrahentów, wydatki związane z organizacją imprezy przypadające na te osoby są wydatkami na reprezentację i z tego powodu nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Celem takiej imprezy jest polepszenie wizerunku firmy na zewnątrz oraz umacnianie relacji z kontrahentami.