KRZ od 1 lipca 2021 r. zmiany w prawie spółek w roku 2020/2021

Kolejną zmianę stanowi informatyzacja postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz uruchomienie Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ).

KRZ ma stanowić źródło informacji w szczególności o podmiotach, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję. KRZ ma być powszechnie wykorzystywany przez osoby fizyczne i prawne, które mają styczność z dłużnikami występującymi w rejestrze.

Zmiany te mają na celu utrudnienie zaciągania zobowiązań osobom niewypłacalnym, a także m.in. unikającym płacenia alimentów i zmobilizowanie ich do spłaty tych zobowiązań. Uruchomienie tego rejestru będzie połączone z informatyzacją postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Dzięki temu będą one usprawnione i przyspieszone.

Akta spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowych regulacji w dalszym ciągu mają być prowadzone w postaci papierowej. Akta te oraz akta spraw zakończonych przed wejściem życie nowych przepisów nie mają podlegać przetworzeniu na akta elektroniczne.

!! Zmiany mają nastąpić 1 lipca 2021 r. !!

Potrzebujesz księgowego? Skontaktuj się z nami!
biuro@blu-em.pl
+48 525 22 22 50
https://blu-em.pl/