Limit wystawianych umów! Co oznacza 33 i 3?

Jeśli zatrudniasz kogoś na umowę o pracę na czas określony to obowiązują Cię tzw. limity. A mianowicie, liczba takich umów nie może przekroczyć 3, zaś łączny okres ich trwania nie będzie dłuższy niż 33 miesiące!

Jeśli pracownik nie otrzymał od pracodawcy umowy o pracę na czas nieokreślony po upływie terminów opisanych przez Kodeks Pracy to w oczach „prawa”, osoba ta jest postrzegana jako pracownik na umowę o pracę na czas nieokreślony, a przywileje i obowiązki, z tego tytułu płynące, przysługują mu od dnia umowy przekraczającej ww. limity.

Istnieją oczywiście „wyjątki od tej reguły”!

Do opisanych limitów nie wliczamy np. umów zawartych w celu pracy dorywczej lub sezonowej.Pamiętajmy jednak, iż na przestrzeni lat pojawiały się w naszym kraju okresy zawieszenia stosowanej zasady opisanej w art. 25 Kodeksu Pracy.

Potrzebujesz księgowego? Skontaktuj się z nami!
biuro@blu-em.pl
+48 575 909 002
https://blu-em.pl/