Nowa spółka kapitałowa zmiany w prawie spółek w roku 2020/2021

Z elektronizacją postępowania przed KRS powiązana jest możliwość zakładania prostej spółki akcyjnej (PSA). Ma to nastąpić 1 marca 2021 r.

PSA będzie spółką kapitałową, niepubliczną. Według założeń ma ona przyczynić się do ułatwienia podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej w przypadku wszystkich rodzajów inwestorów, w tym także przedstawicieli tzw. startupów.

W PSA ustawodawca zrezygnował z instytucji kapitału zakładowego. Będzie w niej kapitał akcyjny o minimalnej wartości 1 zł. Jego wysokość nie będzie określana w umowie spółki. Wspólnicy będą wnosić wkłady na kapitał akcyjny oraz na pokrycie swoich akcji. Akcje PSA nie będą stanowić części kapitału akcyjnego i będą niepodzielne.

Założyciele będą mogli zdecydować, iż w spółce będzie zarząd, ewentualnie także rada nadzorcza. Będą mogli też zamiast tych organów ustanowić radę dyrektorów. Organ ten skupia w sobie zarządzanie i nadzór nad spółką.

PSA ma być zakładana na analogicznych zasadach jak spółka z o.o., tj. w trybie tradycyjnym albo S24. Aby możliwe stało się złożenie wniosku o wpis prostej spółki akcyjnej do KRS, systemy Ministerstwa Sprawiedliwości obsługujące postępowanie przed KRS w trybie tradycyjnym i S24 muszą być dostosowane do przyjmowania takich wniosków.

Potrzebujesz księgowego? Skontaktuj się z nami!
biuro@blu-em.pl
+48 525 22 22 50
https://blu-em.pl/