Obowiązek przekazania składek ZUS

Patrząc na dzisiejszą datę od razu mam skojarzenie ZUS. Jest to temat rzeka. Obecny rok przyniósł nam sporo zmian, jeśli chodzi o ZUS. Poczynając od sposobu liczenia, jak i terminów opłacania składek. Od 2022 głównym terminem opłacenia składek jest dzień 15 każdego miesiąca. Data ta dotyczy płatników posiadających osobowość prawną, jak i nowy termin 20 każdego miesiąca dla pozostałych płatników składek.

Do tych nowych dat przedsiębiorcy jako płatnicy składek mają obowiązek przekazania za pracowników potrąconych z ich wynagrodzeń składek do ZUS. Co tak naprawdę się tam kryje? Za co pracownik płaci sam, a za co płaci za niego pracodawca? W telegraficznym skrócie: wynagrodzenie pracownika składa się z kwoty brutto i netto. Kwota netto to kwota, którą pracownik otrzymuje na konto po przepracowanym ciężko miesiącu pracy. Tak naprawdę pracownik od pracodawcy otrzymuje kwotę brutto i to ona widnieje na umowie. Z niej pracodawca potrąca w odpowiednim procencie narzuconym przez ustawodawcę składki społeczne (emerytalną, rentową i chorobowa), zdrowotne, zaliczką na podatek dochodowy oraz w niektórych przypadkach inne potrącenia jak opłata za mandat, składka na ubezpieczenie grupowe, ratę za pożyczkę w kasie zapomogowo-pożyczkowej, komornika, PPK itp. i w imieniu pracownika odprowadzą do odpowiednich instytucji.

Pracodawca oprócz konieczności obliczenia za pracownika jego opłat względem Ustawodawcy i za niego odprowadzenia tych składek, obarczony jest dołożyć się do składek ZUS (emerytalna, rentowa i wypadkowa oraz w większości przypadków Fundusz Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) oraz PPK z własnych środków.

Jest to bardzo ciekawy i obszerny temat. Jeśli czujesz potrzebę o tym porozmawiać — zapraszamy do kontaktu!

📨 biuro@blu-em.pl
☎ +48 575 909 002
🌐 https://blu-em.pl/