Ograniczenie udziału biegłego zmiany w prawie spółek w roku 2020/2021

Zniesienie obowiązku uzyskiwania opinii biegłego rewidenta, a także sporządzania wyceny składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej.

Dotychczas zasadą było, że plan przekształcenia w spółkę handlową podlegał(-a) obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta.

Od 1 marca 2020 r. obowiązek poddania planu przekształcenia badaniu przez biegłego ograniczony został tylko do sytuacji, gdy spółka ma być przekształcona w spółkę akcyjną. W razie przekształcenia w każdą inną spółkę nieakcyjną nie ma takiego obowiązku.

Potrzebujesz księgowego? Skontaktuj się z nami!
biuro@blu-em.pl
+48 525 22 22 50
https://blu-em.pl/