Paragon online

W projektach rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na stronie RCL przewidziano m.in. umożliwienie przesyłania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej. Wydawanie paragonu fiskalnego w postaci papierowej powinno być uzależnione od wyboru nabywcy lub podatnika (tj. sprzedawcy).

Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem kasy fiskalne nie mają możliwości wyboru o wydruku papierowego paragonu fiskalnego . Dla pełnego funkcjonowania systemu e-paragonów konieczne jest wprowadzenie odpowiednich przepisów wykonawczych, odpowiadającym zmianom wprowadzonym w ustawie o VAT, które obejmowałyby istotne modyfikacje dotyczące e-paragonów.

Celem rozporządzenia dotyczącego kryteriów i warunków technicznych, które muszą spełniać kasy rejestrujące elektroniczne zapisy kopii, ma być uwzględnienie w nim zmian ustawy o VAT, które mają objąć możliwości wystawiania (za zgodą nabywcy) paragonów w postaci elektronicznej.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 maja 2021 r.

Potrzebujesz księgowego? Skontaktuj się z nami!
biuro@blu-em.pl
+48 575 909 002
https://blu-em.pl/