admin

admin

Kasa fiskalna – limity

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą  kasy fiskalnej dotyczy podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Podatnik prowadzący sprzedaż na rzecz osób prywatnych może skorzystać ze  zwolnienia z tego obowiązku do dnia przekroczenia ustawowo określonego limitu obrotów w…

Obowiązek weryfikacji kontrahentów na potrzeby VAT

Podatnik VAT nawiązując współpracę z nieuczciwym kontrahentem, może narazić się na konsekwencje podatkowe. Dlatego każdy przedsiębiorca, aby nie być oskarżonym przez urząd o niezachowanie należytej staranności w transakcjach, powinien  sprawdzać swoich kontrahentów. Weryfikacja kontrahenta może być przeprowadzona na wiele sposobów m.in.:  sprawdzając…

Jakiego członka rodziny możemy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego?

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego staje się obowiązkiem, jeżeli członek rodziny nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia z własnego tytułu, np. jako pracownik, osoba prowadząca działalność gospodarczą, bezrobotny lub student. Za członka rodziny osoby ubezpieczonej uważa się: małżonka, wnuka oraz dziecko (własne, przysposobione,…

Pomoc DE MINIMIS – amortyzacja jednorazowa

Przedsiębiorcy o statusie małego podatnika mogą skorzystać z przywileju, jakim jest amortyzacja jednorazowa do wysokości limitu wynoszącego 50 tysięcy euro w ramach pomocy de minimis.Amortyzacją jednorazową mogą zostać objęte wyłącznie składniki majątku zaliczane do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT),…

Honorowi dawcy krwi – dni wolne od pracy

Honorowy dawca krwi ma prawo do dodatkowych 2 dni zwolnienia od pracy, które przysługuje mu niezależnie od urlopu wypoczynkowego. Dodatkowe dni wolne wykorzystuje on w dniu oddania krwi oraz w dniu następnym. Za ten okres przysługuje mu zwrot utraconego zarobku…

Ulga sponsoringowa – 150% wydatków w kosztach firmowych

Od 2022 roku, Polski Ład wprowadził ulgę podatkową dla przedsiębiorców, którzy wspierają działalność sportową, kulturalną, szkolnictwo wyższe oraz naukę. Firmy mogą odliczać 100 proc. kosztów uzyskania przychodów oraz – w ramach dodatkowej ulgi sponsoringowej – zyskują możliwość odliczenia dodatkowych 50…

Wybory parlamentarne 15 października 2023

Prezydent Andrzej Duda postanowił, że wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 15 października 2023. Przyszłość Polski jest sprawą każdego z nas! Zachęcamy do skorzystania ze swoich praw i udania się na wybory do parlamentu.

„Czynny żal” sposobem na uniknięcie kary

„Czynny żal” pozwala uniknąć kary za popełnienie wykroczenia skarbowego lub przestępstwa skarbowego. Musi być jednak dokonany z zachowaniem ustawowych wymogów co do treści, formy i czasu. Zawiadomienie to składa sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, czyli osoba fizyczna, która je…

Obowiązkowe e-faktury od 2024 r.

Wystawienie papierowej faktury na rzecz kontrahenta już niedługo nie będzie możliwe. Obowiązkowy stanie się KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur. System porównywany jest do chmury danych, która umożliwi podatnikom wgląd w otrzymane faktury i zapewni ich przechowywanie, a także będzie jedyną…

pl_PL