Błąd na fakturze

Jeżeli stwierdzimy błąd w jakiejkolwiek pozycji faktury, należy go poprawić. W zależności od rodzaju błędu oraz strony, która zauważyła pomyłkę, istnieje możliwość poprawienia dokumentu za pomocą faktury korygującej lub noty korygującej.

Nota korygująca pozwala na poprawienie danych umieszczonych na fakturze otrzymanej od kontrahenta. W odróżnieniu od faktury korygującej dokument taki umożliwia skorygowanie wyłącznie błędów formalnych, które nie wpływają na prawo przedsiębiorcy do odliczenia podatku VAT.

Za pomocą faktury korygującej poprawiamy błędy dotyczące, m.in. stawki podatku, ceny jednostkowej, sprzedaży zwolnionej, kwoty podatku, czy należności ogółem, wartości rabatu lub zwrotu towaru.

pl_PL