COVIDOWE limity zwolnień z podatku dochodowego

Covidowe limity zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych – które tracą ważność z końcem 2022 r., a które zostają na 2023 r.?

W czasie pandemii czasowo obowiązywały podwyższone limity kilku zwolnień przedmiotowych. Dwa z nich tracą ważność z dniem 31.12.2022 r. Jednym z tych limitów to podwyższony do 3.000 zł limit zwolnienia dla zapomóg określony w art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o pdof. Drugim jest podwyższony do 10.000 zł limit zwolnienia z pdof dla tzw. zapomóg losowych uregulowany w art. 21. ust. 1 pkt 26 lit. b) ustawy o pdof.

Do podwyższonych limitów zwolnień, które będą jeszcze obowiązywać w 2023 r. należą dwa rodzaje świadczeń pracowniczych. Pierwszym z nich jest podwyższone do 2.000 zł zwolnienie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 67. Koniec jego obowiązywania ustawodawca wyznaczył na koniec roku podatkowego następującego po roku, w którym zostanie odwołany stan epidemii z powodu COVID-19. Ten sam termin obowiązuje również dla drugiego świadczenia, a jest to zwiększony do 3.000 zł limit zwolnienia dla dopłat do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18, sfinansowanych ze źródeł innych niż fundusz socjalny lub zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

pl_PL