„Czynny żal” sposobem na uniknięcie kary

„Czynny żal” pozwala uniknąć kary za popełnienie wykroczenia skarbowego lub przestępstwa skarbowego. Musi być jednak dokonany z zachowaniem ustawowych wymogów co do treści, formy i czasu.

Zawiadomienie to składa sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, czyli osoba fizyczna, która je popełniła.

„Czynny żal” jest jednak bezskuteczny, jeżeli zostanie dokonany w czasie, gdy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Nieskuteczne jest również zawiadomienie złożone po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, np. kontroli czy czynności sprawdzających, zmierzającej do ujawnienia czynu zabronionego.

pl_PL