„Czynny żal” w związku z niezłożeniem JPK_V7M

Za złożenie deklaracji JPK_V7M po terminie podatnikowi grozi grzywna w wysokości od 1/10 minimalnego wynagrodzenia do jego 20-krotności. Sposobem na uniknięcie kary jest zawiadomienie organu powołanego do ścigania o przyznaniu się do popełnienia czynu zabronionego, czyli złożenie „czynnego żalu”. Można go złożyć w formie papierowej, przesłać przez Internet lub ustnie wnieść do protokołu. Jednakże należy pamiętać, że zawiadomienie jest bezskuteczne w sytuacji, gdy organ ścigania posiada już udokumentowaną wiadomość o popełnieniu wykroczenia skarbowego.

pl_PL