Dłuższy urlop rodzicielski

Od 26 kwietnia 2023 r. wydłużony został urlop rodzicielski – z 32 do 41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz z 34 do 43 tygodni przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Każdemu z pracujących rodziców dziecka przysługuje wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Tego prawa nie można przenieść na drugiego z rodziców.

Urlop ten należy wykorzystać nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia, w podziale maksymalnie na 5 części.

Pracownik – ojciec dziecka może wystąpić o urlop rodzicielski w czasie, gdy matka dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim.

pl_PL