Dokument sprzedażowy – Faktura VAT

Dokument sprzedażowy – Faktura VAT

Gdy uda nam się wykonać pierwszą usługę lub sprzedać pierwszy towar jestem zobowiązani do zewidencjonowania go.

Gdy naszym odbiorcą była inna należy wtedy wystawić fakturę VAT

Na samym początku nie ma konieczności kupowania wielkiego programu do fakturowania – wystarczy program do pisania dokumentów lub tworzenia arkuszy kalkulacyjnych.

Ważne jest by przy tworzeniu faktur stosować ciągłość numeracji, nie zostawiając nigdzie luk.

Dokument dodatkowo musi zawierać:
• nasze dane
• dane kontrahenta
• datę wystawienia i datę sprzedaży
• nazwę („Faktura VAT”)
• nazwę towaru lub usługi
• cenę jednostkową
• ilość
• stawka podatku
• wartość ogółem
• wartość słownie
• termin i sposób zapłaty

pl_PL