Działalność mieszana roczna korekt VAT

Dzień Mężczyzn jest raz w roku dlatego Blu-em życzy Wam wszystkiego najlepszego!

Działalność ta jest zarówno zwolniona z VAT, jak i opodatkowana w stosunku do towarów i usług, których zakupu nie można przyporządkować do danego rodzaju wykonywanych czynności.

Podatek VAT odlicza się proporcjonalnie. Proporcję tą określa się procentowo – zaokrągla się przy tym w górę do najbliższej liczby całkowitej w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy w odniesieniu, do którego jest ona ustalana. Po zakończeniu roku obowiązuje obliczenie rzeczywistej struktury obrotów dla tego roku i na tej podstawie dokonuje się rocznej korekty podatku.

Roczną korektę wykazuje się w deklaracji VAT składanej za pierwszy okres rozliczeniowy.

Potrzebujesz księgowego? Skontaktuj się z nami!
biuro@blu-em.pl
+48 575 909 002
https://blu-em.pl/

pl_PL