Dzień wolny za święto przypadające w sobotę

W roku 2018 mamy tylko jeden taki przypadek – święto Trzech Króli.

W takim przypadku jeśli czas pracy wyznaczony jest w pięciodniowym tygodniu pracy (poniedziałek – piątek) 8 godzin dziennie pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny. Powoduje on obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin. Dzień wolny jest do wykorzystania do końca danego okresu rozliczeniowego.

Pracodawca może wyznaczyć jeden wspólny dzień dla wszystkich pracowników, ale nie jest to obowiązkiem.

pl_PL