Elektroniczny rejestr przedsiębiorstw KRS zmiany w prawie spółek w roku 2020/2021

Z początkiem marca 2021 r. ma nastąpić elektronizacja postępowania przed KRS dotyczącego podmiotów z rejestru przedsiębiorców.

Od 1 marca 2021 r. wszystkie wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS mają być składane wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Ma być on udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Zaznaczyć należy, że przymus korzystania z niego nałożony będzie tylko na przedsiębiorców z KRS.

Potrzebujesz księgowego? Skontaktuj się z nami!
biuro@blu-em.pl
+48 525 22 22 50
https://blu-em.pl/

pl_PL