Honorowi dawcy krwi – dni wolne od pracy

Honorowy dawca krwi ma prawo do dodatkowych 2 dni zwolnienia od pracy, które przysługuje mu niezależnie od urlopu wypoczynkowego. Dodatkowe dni wolne wykorzystuje on w dniu oddania krwi oraz w dniu następnym.

Za ten okres przysługuje mu zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z prawa pracy. Dokumentem poświadczającym te uprawnienia jest zaświadczenie wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA.

pl_PL