Jakiego członka rodziny możemy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego?

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego staje się obowiązkiem, jeżeli członek rodziny nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia z własnego tytułu, np. jako pracownik, osoba prowadząca działalność gospodarczą, bezrobotny lub student.

Za członka rodziny osoby ubezpieczonej uważa się:
➡ małżonka,
➡ wnuka oraz dziecko (własne, przysposobione, małżonka, dla którego ustanowiono opiekę, w ramach rodziny zastępczej), które nie ukończyło 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku ucznia/studenta. Ograniczenie wiekowe nie dotyczy dziecka lub wnuka posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
➡ wstępny (matka, ojciec, babcia, dziadek), pod warunkiem, że pozostaje z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

pl_PL