Kasa fiskalna – limity

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą ➡ kasy fiskalnej dotyczy podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Podatnik prowadzący sprzedaż na rzecz osób prywatnych może skorzystać ze ❗ zwolnienia z tego obowiązku do dnia przekroczenia ustawowo określonego limitu obrotów w wysokości 20 000 zł. Po przekroczeniu limitu uprawniającego do zwolnienia, przedsiębiorca ma dwa miesiące (licząc od końca miesiąca w którym utracił to prawo) na zakupienie kasy fiskalnej. ❌ Nie jest możliwe skorzystanie z tego zwolnienia, jeśli dokonywane są dostawy towarów bądź świadczenie usług wymienionych w §4 rozporządzenia, np. sprzedaż części samochodowych, fotograficznych, naprawy pojazdów, usługi wulkanizacyjne czy doradztwo podatkowe.

pl_PL