Kompensata należności i zobowiązania a zapisy w księdze

W księdze podatkowej nie dokonuje się żadnych zapisów w związku z kompensatą wzajemnych zobowiązań i należności.

Pamiętać jednak należy, że jeśli kompensata dotyczy rozrachunków w walucie obcej, mogą wystąpić różnice kursowe, które należy wpisać do księgi.

Kompensata polega na wzajemnym umorzeniu wierzytelności przez zaliczenie jednej z nich na poczet drugiej, może mieć formę potrącenia umownego lub jednostronnego. Jest regulowaniem wzajemnych wierzytelności poprzez potrącenie.

W przypadku wierzytelności o takiej samej wartości, są umarzane w całości. W sytuacji różnych umarza się do wysokości niższej, a różnica podlega uregulowaniu

Potrzebujesz księgowego? Skontaktuj się z nami!
biuro@blu-em.pl
+48 575 909 002
https://blu-em.pl/

pl_PL