Koszty pracodawcy przy minimalnym wynagrodzeniu

Od 1 stycznia 2018r wzrosła płaca minimalna brutto do 2100zł.

W takim wypadku pensja netto będzie wynosić ok. 1530 zł.

Od takiego wynagrodzenia pracodawca opłaci następujące składki:
• składka społeczna, emerytalna i rentowa w łącznej wysokości 379,26zł
• składkę na Fundusz Pracy w wysokość 51,45zł
• składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 2,10 zł,
co daje łącznie 432,81zł.

W takim wypadku koszt zatrudnienia pracownika wynosi 2532,81zł

pl_PL