Łatwiejsze przekształcenia zmiany w prawie spółek w roku 2020/2021

Od 1 marca 2020 r. obowiązują zmiany w procedurze transformacji spółek, które ułatwiają ich przekształcenie. Kodeks spółek handlowych dopuszcza m.in. możliwość przekształcenia każdej spółki handlowej w inną spółkę handlową.

Podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje zawarcie umowy spółki przekształconej albo zawiązanie przekształconej spółki akcyjnej oraz powołanie organów spółki przekształconej.

Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu tej ostatniej do KRS. Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Jest to dzień przekształcenia. Gdy spółka uzyska wpis w KRS, w dalszym ciągu należy pamiętać o obowiązku ogłoszenia o przekształceniu w MSiG.

Potrzebujesz księgowego? Skontaktuj się z nami!
biuro@blu-em.pl
+48 525 22 22 50
https://blu-em.pl/

pl_PL