Obowiązek udzielenia zaległego urlopu do 30 września 2023 roku

Zaległy urlop z 2022 roku należy wykorzystać do 30 września 2023 roku. Warunek udzielenia urlopu zaległego będzie spełniony, jeżeli pracownik rozpocznie wykorzystywanie go najpóźniej 30 września 2023 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy pracownik nie może zrzec się urlopu ani przekazać go innej osobie. Zaległego urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi tak samo jak zwykłego urlopu wypoczynkowego, czyli tylko na dni pracy danego pracownika.

Urlop wypoczynkowy należy przeliczać na godziny, przyjmując, że 1 dzień urlopu to 8 godzin pracy (art. 1542 § 2 Kodeksu pracy).

pl_PL