Obowiązek wstawiania faktur w działalności nierejestrowanej

Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną ma tytuł „przedsiębiorcy”, a wraz z nim szereg przywilejów, ale także zadań. Z tego tytułu przedsiębiorca musi prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży oraz wystawiać faktury lub rachunki.

Obowiązek taki wynika z ustawy. Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną, będąca podatnikiem VAT zobowiązana jest do wystawienia faktury – zawsze, w przypadku czynności dokonywanych na rzecz przedsiębiorcy.

W sytuacji, gdy nabywcą towaru lub usług jest konsument, fakturę należy wystawić, jeśli zgłoszono takie żądanie. W innym wypadku wystarczającą formą dokumentacji może być paragon lub rachunek.

pl_PL