Obowiązkowe e-faktury od 2024 r.

Wystawienie papierowej faktury na rzecz kontrahenta już niedługo nie będzie możliwe. Obowiązkowy stanie się KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur. System porównywany jest do chmury danych, która umożliwi podatnikom wgląd w otrzymane faktury i zapewni ich przechowywanie, a także będzie jedyną poprawną ścieżką wystawienia nowej faktury.

Nowy dokument nazywa się fakturą ustrukturyzowaną lub też e-Fakturą i zastąpi dotychczasowe faktury papierowe oraz faktury elektroniczne wysyłane mailowo w formacie PDF. Z KSeF podatnicy mogą już korzystać na zasadach fakultatywnych, natomiast już od 1 lipca 2024 r. korzystanie z KSeF stanie się obowiązkowe. Oznacza to, że od tego momentu nie będzie możliwe wystawienie zwykłej faktury papierowej.

pl_PL