Odliczenie VAT w przypadku organizacji imprezy firmowej

Na zasadach ogólnych podatnikom przysługuje prawo odliczenia VAT od nabytych towarów i usług w wymiarze, w którym są one używane w celu realizacji czynności opodatkowanych.

Wydatki poniesione na organizację imprezy firmowej wykazują pośredni związek z działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa, jeżeli celem takiej imprezy jest integracja zespołu pracowników, podniesienie ich motywacji do pracy, polepszenie atmosfery pracy, jak również polepszenie wizerunku firmy, reklama, czy też umocnienie relacji z kontrahentami. Z tego względu podatnik wykonujący czynności opodatkowane może odliczyć VAT z faktur dotyczących wydatków na organizację imprezy firmowej.

Zgodnie z ustawą o VAT podatnik nie może jednak odliczyć VAT w związku z nabyciem usług noclegowych oraz gastronomicznych. Prawo do odliczenia VAT przysługuje natomiast w przypadku usługi cateringowej.

Jeżeli jednak usługa noclegowa lub gastronomiczna jest częścią usługi kompleksowej obejmującej całość organizacji imprezy firmowej, wtedy podatnik ma prawo odliczyć VAT od nabycia tego typu usługi.

Należy również ustalić, czy organizacja imprezy firmowej wiąże się z obowiązkiem wykazania przez przedsiębiorcę VAT należnego. Obowiązek taki nie będzie miał miejsca, jeżeli organizacja imprezy ma związek z działalnością gospodarczą firmy, jej celem jest integracja pracowników czy polepszenie atmosfery w pracy, a korzyść z udziału w niej jest większa po stronie pracodawcy niż pracownika.

Podobną zależność można wykazać, jeżeli w imprezie firmowej biorą udział członkowie rodziny pracownika. Jednak według organów podatkowych w takiej sytuacji występuje obowiązek wykazania z tego tytułu VAT należnego.

pl_PL