Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego

Przepisy Kodeksu pracy dozwalają odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego. Art. 167 Kodeksu pracy mówi o odwołaniu z urlopu wypoczynkowego tylko wówczas, gdy obecność pracownika w zakładzie pracy jest niezbędna i wymagana przez okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

W takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany opłacić koszty w związku z odwołaniem pracownika z urlopu, które pracownik poniósł. Jeżeli pracodawca po powrocie nie pokryje tych wydatków, pracownik ma prawo odwołania się do sądu pracy.

Skutkiem przerwania urlopu jest obowiązek pracodawcy udzielenia niewykorzystanego urlopu w innym terminie. Nie następuje zatem automatyczne przesunięcie i wydłużenie urlopu o dni niewykorzystane. Termin urlopu trzeba ponownie zaplanować albo uzgodnić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pl_PL