Pakiet mobilności nowe przepisy unijne

Od dziś obowiązują zmiany, do których jesteśmy zobligowani przepisami unijnymi. Co nowego od dziś w transporcie, a mianowicie między innymi zgłaszanie kierowców w specjalnym interfejsie dla przewoźników. Jest on połączony z systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym IMI.

Istotną zmianą jest również zmiana wynagrodzeń kierowców. Kierowca otrzyma pełne wynagrodzenie minimalne adekwatne do kraju, w którym wykonują usługę; wyłączone z tego będą przejazdy tranzytowe, a także transport bilateralny z i do Polski. Powstał obowiązek każdorazowego rejestrowania przekroczenia granicy w tachografie cyfrowym oraz obowiązek powroty do bazy raz na 8 tygodni, jak również obowiązek 4-dniowego okresu karencji (cooling off period – liczonym od zakończenia ostatniego przewozu kabotażowego), pomiędzy kolejnymi operacjami kabotażowymi w danym kraju (wejdzie w życie 2 lutego 2022 r.).

Kilka miesięcy później Pakiet Mobilności nałoży na przedsiębiorców wykonujących transport drogowy rzeczy z wykorzystaniem pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 t i nie jest większa niż 3,5 t, obowiązki dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego w transporcie międzynarodowym rzeczy. Wykonywanie tego rodzaju przewozów będzie wymagało posiadania przez przewoźnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej. Regulacje te wejdą w życie 20 maja 2022 r. (źródło: www.trans.info/pl)

pl_PL