Podatek od sprzedaży nieruchomości niebędącej środkiem trwałym

Sprzedaż składnika majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej stanowi przychód z tej działalności. Zakupiona prywatnie nieruchomość nie była wprowadzona do ewidencji, jako środek trwały, ani nie dokonywano odpisów amortyzacyjnych, ale była ona wykorzystywana w ramach działalności gospodarczej.

W tej sytuacji nie ma znaczenia fakt, iż nieruchomość nie została wprowadzona, jako środek trwały. Zbycie przez podatnika składnika majątku wykorzystywanego
w działalności gospodarczej stanowi przychód z działalności oraz podlega opodatkowaniu.

pl_PL