Polski ład a koszty z nieruchomości mieszkalnej

Obecnie odpisy amortyzacyjne od nieruchomości stanowią firmowe środki trwałe podlegające rozliczeniu w firmowych kosztach podatkowych 🙂

U osób fizycznych odpłatne zbycie nieruchomości w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej, jak i po wycofaniu z niej, nie podlega opodatkowaniu w ramach firmy. Przychody z tego tytułu kwalifikowane są do odrębnego źródła przychodów, jakim jest odpłatne zbycie.

Zbycie budynku lub lokalu mieszkalnego po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym został on nabyty, nie powoduje powstania przychodu w pdof, co w konsekwencji skutkuje brakiem obowiązku zapłaty podatku z tego tytułu. Jednocześnie odpłatne zbycie nieruchomości mieszkalnej przed upływem tego okresu pozwala na skorzystanie z tzw. ulgi mieszkaniowej.

W projekcie Polskiego Ładu zapisane zostało wyłącznie zarówno na gruncie pdof, jak i pdop. z dniem 1 stycznia 2022 r. z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości i praw o charakterze mieszkalnym. Takie składniki nie będą podlegały amortyzacji, ale również nie będą ujmowane w ewidencji środków trwałych 🙂

Potrzebujesz księgowego? Skontaktuj się z nami!
📨 biuro@blu-em.pl
☎ +48 575 909 002
🌐 https://blu-em.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pl_PL