Pomoc DE MINIMIS – amortyzacja jednorazowa

Przedsiębiorcy o statusie małego podatnika mogą skorzystać z przywileju, jakim jest amortyzacja jednorazowa do wysokości limitu wynoszącego 50 tysięcy euro w ramach pomocy de minimis.
Amortyzacją jednorazową mogą zostać objęte wyłącznie składniki majątku zaliczane do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), czyli:

grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne,
grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,
grupa 6 – urządzenia techniczne,
grupa 7 – środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych,
grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Łączna pomoc de minimis w ciągu 3 kolejnych lat nie może przekroczyć 200 tysięcy euro.

pl_PL