Potwierdzenie odbioru faktury korygującej

Faktura korygująca wymaga potwierdzenia jej odbioru przez nabywcę, jeżeli jej skutkiem jest zmniejszenie podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku VAT.

Forma takiego potwierdzenia nie została sprecyzowana w przepisach. W związku z tym potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę może zostać dokonane poprzez:

  • list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
  • pisemne potwierdzenie otrzymania faktury korygującej (także przesłane pocztą elektroniczną),
  • potwierdzenie odbioru korekty drogą faksową,
  • podpisaną przez nabywcę kopię faktury korygującej wraz z datą odbioru.

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej zmniejszającej podstawę opodatkowania nie jest konieczne m.in. w przypadku eksportu towarów i wewnętrzwspólnotowej dostawy towarów, a także dostawy towarów i świadczenia usług, których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju (art. 29a ust. 15 ustawy o VAT).

pl_PL