Pracownicy sezonowi

Pracownik tymczasowy może podjąć pracę na rzecz jednego pracodawcy na czas, nieprzekraczający 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.

Okres pracy u jednego pracodawcy może zostać wydłużony do 36 miesięcy, jeśli praca jest wykonywana w sposób ciągły i obejmuje zadania nieobecnego pracownika. Po upływie 36 miesięcy musi nastąpić 36-miesięczna przerwa w pracy na rzecz danego pracodawcy.

pl_PL