Pracownicze plany kapitałowe

Od dziś możemy składać u swojego pracodawcy dokument rezygnacji z PPK. W ramach małego przypomnienia do PPK zapisywani są automatycznie wszyscy między 18 a 55 rokiem życia. Z systemu można się wypisać, ale wymaga to formalności i złożenia stosownych dokumentów. Dla tych, co się zastanawiają: co to jest PPK? Skrót pochodzi od Pracowniczych Planów Kapitałowych.

PPK zasilane jest z trzech źródeł: wynagrodzenia pracownika w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, pracodawcy w wysokości 1,5 % wynagrodzenia pracownika i środków z państwa, które dopłaca kwotę 240 zł na rok.

Jeśli już wcześniej złożyłeś rezygnację z PPK i nadal nie chcesz w nich oszczędzać, to zgłoś to u swojego pracodawcy, ponieważ wcześniejsza rezygnacja dziś traci moc.

pl_PL